Baruwa

Strona Główna

Reklamy

Witamy na stronie domowej projektu BaRuWa, która zawiera Opis Projektu Zalążkowego. W tej chwili Projekt realizowany jest przez czterech Partnerów z regionu Morza Bałtyckiego. Poszukujemy i zapraszamy do współpracy wszystkich partnerów, którzy zajmują się rozwojem lub stosowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Główne Wyniki zaplanowane w ramach projektu zalążkowego to inwentaryzacja projektów związanych z małymi oczyszczalniami ścieków w regionie, Europie, i na świecie, raport na temat dostępnych w regionie technologii przydomowego oczyszczania ścieków i raport nt. możliwości finansowania projektu głównego. Na stronie znajduje się też zestawienie Aktualności dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie. Zapraszamy do lektury i prosimy o komentarze i kontakt.

 

Reklamy