Baruwa

Strona główna » Partnerzy » Uniwersytet Techniczny w Berlinie

Uniwersytet Techniczny w Berlinie

Reklamy

Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Institut für Bauingenieurwesen  posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, zdobyte w ramach prowadzonych projektów i tworzonych publikacji. Analizy dotyczące małoskalowych oczyszczalni ścieków instytut ten przeprowadzał zwłaszcza w kontekście eliminacji biogenów. Od początku lat 90. prof Barjenbruch odpowiedzialny był za implementację testów niezbędnych dla procedury związanej z zezwoleniami na sprzedaż i użytkowanie małych oczyszczalni ścieków w Niemczech. Jego znaczne zaangażowanie w działania DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. ), w różnorodnych grupach roboczych, przyniosło wiele korzyści dla praktyki i badań. Jest on również członkiem Rady DWA ds. zaawansowanych metod oczyszczania ścieków, w tym eliminacji biogenów.

Morze Bałtyckie stanowi ważny punkt w działalności uczelni i instytutu, wyrażony m.in. poprzez jego istotny udział w projekcie PRESTO (Project on Reduction of the Eutrophication of the Baltic Sea Today) wraz ze Związkiem Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities) i partnerami z Białorusi; uzyskane wyniki, opublikowane w odpowiednich materiałach („Analiza porównawcza małych technologii oczyszczania ścieków w szczególnych warunkach pracy w polu testowym BDZ w Lipsku (COMPAS)” i „Efektywność systemów wielokomorowych”) mogą stanowić istotny wkład w projekt.

Więcej informacji

Reklamy
%d blogerów lubi to: